Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze 17.veřejného zasedání zastupitelstva obce

19. 9. 2013

 

Usnesení ze 17.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 13.9.2013
Usnesení č. 129
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program sedmnáctého zasedání:
 
1)               Zahájení
2)               Kontrola usnesení
3)               Kontrola plnění rozpočtu k 31.8.2013 a jeho úprava
4)               Smlouva o spolupráci s ČZU
5)               Projednání investičních záměrů na rok 2014
6)               Zpráva finančního výboru
7)               Informace OÚ
8)               Diskuse
9)               Usnesení, závěr
 
Usnesení č. 130
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 31.8.2013, zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č.5, kterou se upravuje rozpočet pouze mezi položkami bez celkového navýšení příjmů a výdajů, zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č.6,  kterou se mění rozpočet na straně příjmů o 2.200,- Kč a na straně výdajů o 9.000,- Kč a rozpočtovou změnu č.7, kterou se mění rozpočet na straně výdajů o 67.000,- Kč.
 
Daňové příjmy              1.142 tis Kč tj.        73% plánu
            Nedaňové příjmy             250 tis. Kč                        74%
            Přijaté transfery                 91 tis. Kč                        75%
 
            Výdaje                                         1.389 tis. Kč          32%
 
Zůstatek na běžném účtu ČNB              23 tis. Kč
Zůstatek na běžném účtu Č.S. a.s.       868 tis. Kč
Zůstatek na termínovaném účtu          248 tis. Kč
Zůstatek na pokladně                        14.617,- Kč
 
Usnesení č. 131
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje smlouvu s Českou zemědělskou univerzitou na zajištění kurzů Virtuální univerzity třetího věku
 
 
Starostka:…………………………………
                                   Jana Dirriglová
 
 
Ověřovatelé:   ……………………………               ………………………………..
                                  Karel Halada                                  Zdeněk Huspek
 
 
Úřední deska OÚ Loučim:                                        Elektronická úřední deska OÚ Loučim:
 
Vyvěšeno dne ……………………….                     Vyvěšeno dne 19.9.2013
 
Sejmuto dne …………………………                     Sejmuto dne 10.10.2013