Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze 15.veřejného zasedání zastupitelstva obce

30. 4. 2013

 

Usnesení z 15.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 25.4.2013
 
Usnesení č. 111
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program patnáctého zasedání:
 
1)               Zahájení
2)               Kontrola usnesení
3)               Kontrola finančního výboru
4)               Kontrola plnění rozpočtu k 31.3.2013
5)               Projednání Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na „Ošetření stromů v obci Loučim“
6)               Projednání dodavatelských smluv s firmou Silnice Klatovy na opravy komunikací
7)               Projednání pojištění majetku obce a odpovědnosti za škodu
8)               Projednání návrhu změny katastrální hranice obce v souvislosti s KPÚ
9)               Projednání dodatku smlouvy na dodávku plynu
10)           Různé
11)           Diskuse
12)           Usnesení, závěr
 
Usnesení č. 112
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 31.3.2013 a zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č.1, kterou se mění rozpočet na straně příjmů o 60.600,- Kč a na straně výdajů o 20.340,- Kč
 
Daňové příjmy              528 tis Kč    tj.        34% plánu
            Nedaňové příjmy            56 tis. Kč               24%
            Přijaté transfery              40 tis. Kč               49%
 
            Výdaje                                        471 tis. Kč              27%
 
Zůstatek na běžném účtu                  1.001 tis. Kč
Zůstatek na termínovaném účtu          247 tis. Kč
Zůstatek na pokladně                        45.351,- Kč
 
Usnesení č. 113
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na projekt „Ošetření stromů v obci Loučim“ ve výši 40.000,- Kč
 
Usnesení č. 114
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s firmou BAOBAB s.r.o. na prořezání lip u hřbitovní zdi.
 
 
 
 
Usnesení č. 115
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s firmou Silnice Klatovy a.s. na zhotovení zpevněné asfaltové cesty kolem hřbitovní zdi v rámci projektu „Za zvířaty hezkou putujeme stezkou“ ve výši 248.049,- Kč.
 
Usnesení č. 116
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s firmou Silnice Klatovy a.s. na vyasfaltování místní komunikace u obecního úřadu včetně izolace základů stavby ve výši 146.815,-Kč.
 
Usnesení č. 117
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření dohody s obcí Libkov o změně hranice obcí.
 
Usnesení č. 118
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s pojišťovnou Kooperativa a.s. na pojištění obecního majetku.
 
Usnesení č. 119
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu s firmou RWE.
 
Usnesení č. 120
Zastupitelstvo obce Loučim povoluje skácení ořechu na soukromém pozemku u domu č.p. 7
 
 
 
 
 
Starostka:…………………………………
                                   Jana Dirriglová
 
 
Ověřovatelé:   ……………………………               ………………………………..
                                      Josef Šváb                                       Karel Halada
 
 
Úřední deska OÚ Loučim:                                        Elektronická úřední deska OÚ Loučim:
 
Vyvěšeno dne ……………………….                     Vyvěšeno dne ……………………….
 
Sejmuto dne …………………………                     Sejmuto dne …………………………

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář