Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze 14.veřejného zasedání zastupitelstva obce

7. 3. 2013

Usnesení ze 14.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 28.2.2013
 
Usnesení č. 100
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program čtrnáctého zasedání:
 
1)               Zahájení
2)               Kontrola usnesení
3)               Kontrola finančního výboru
4)               Inventarizační zpráva
5)               Projednání uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému identifikace, adres a nemovitostí
6)               Projednání smlouvy o obstarání pečovatelské služby
7)               Projednání dodatku č.1/2013 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na dopravní obslužnost
8)               Projednání statického posudku na objekt č.p. 55
9)               Projednání vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 709/2 ve vlastnictví obce Loučim
10)           Projednání smlouvy na dodávku plynu
11)           Projednání smlouvy o výpůjčce kontejneru
12)           Projednání mandátní smlouvy s firmou VAK servis Klatovy
13)           Projednání licenční smlouvy s OSA
14)           Projednání zastupování obce v honebním společenstvu Kdyně
15)           Různé
16)           Diskuse
17)           Usnesení, závěr
 
Usnesení č. 101
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje inventurní zprávu za rok 2012 a schvaluje vyřazení majetku inv. č. 56 a 57
 
Hotovost v pokladně                                      0,- Kč
Zůstatek na bankovních účtech          1.127.686,50 Kč
Obec spravuje majetek v hodnotě     11.250.227,- Kč
 
Usnesení č. 102
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Kdyně o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.
 
Usnesení č. 103
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s městem Kdyně o obstarání pečovatelské služby na rok 2013.
 
Usnesení č. 104
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření dodatku č.1/2013 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti.
 
Usnesení č. 105
Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí s doplacením částky 3.371,- Kč majiteli domu č.p. 55 na opravu štítové zdi tohoto domu, která byla poškozena v důsledku havárie obecní kanalizace v roce 2012.
 
Usnesení č. 106
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje smlouvu se společností EKOKOM o výpůjčce kontejneru na papír.
 
Usnesení č. 107
Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí s udělením plné moci pro zastupování obce Loučim v Honebním společenstvu Kdyně – Koráb.
 
Usnesení č. 108
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování s ochranným svazem autorským (OSA) na rok 2013
 
Usnesení č. 109
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření mandátní smlouvy na služby v oblasti provozování vodovodů a kanalizací se společností VAK SERVIS s.r.o. Klatovy 
 
Usnesení č. 110
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje zakoupení nové úřední desky a vývěsné plakátovací plochy.
 
 
 
 
 
 
Starostka:…………………………………
                                   Jana Dirriglová
 
 
Ověřovatelé:   ……………………………               ………………………………..
                                      Milan Jung                                      Zdeněk Huspek
 
 
Úřední deska OÚ Loučim:                                        Elektronická úřední deska OÚ Loučim:
 
Vyvěšeno dne ……………………….                     Vyvěšeno dne ……………………….
 
Sejmuto dne …………………………                     Sejmuto dne …………………………

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář