Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva

10. 10. 2014

Usnesení z 22.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim
konaného dne 2.10.2014


Usnesení č. 170
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program dvacátého druhého
zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva finančního výboru
4. Projednání plánu společného zařízení v rámci pozemkových úprav
5. Projednání záměru prodeje části pozemku p.č. 729/1
6. Informace obecního úřadu Loučim
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr


Usnesení č. 171
Zastupitelstvo Obce Loučim schvaluje plán společných zařízení v rámci komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Loučim


Usnesení č. 172
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 729/1 o výměře
cca 60m2, v k.ú. Loučim, který je ve vlastnictví obce.


Starostka:…………………………………
Jana Dirriglová
Ověřovatelé: …………………………… ………………………………..
Josef Šváb Zdeněk Huspek


Úřední deska OÚ Loučim: Elektronická úřední deska OÚ Loučim:
Vyvěšeno dne ………………………. Vyvěšeno dne ……………………….
Sejmuto dne 3.10.2014    Sejmuto dne 3.11.2014