Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 19.veřejného zasedání zastupitelstva 7.3.2014

15. 3. 2014

 

Usnesení z 19.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 7.3.2014
 
 
Usnesení č. 143
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program devatenáctého zasedání:
 
1.               Zahájení
2.               Kontrola usnesení
3.               Zpráva finančního výboru
4.               Kontrola plnění rozpočtu k 28.2.2014 a jeho úprava
5.               Projednání provedené inventarizace
6.               Projednání smlouvy o obstarání pečovatelské služby
7.               Projednání dodatku č.1/2014 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na dopravní obslužnost
8.               Projednání stanov Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko
9.               Informace obecního úřadu Loučim
10.            Diskuse
11.            Usnesení a závěr
 
Usnesení č. 144
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 28.2.2014, zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č.1, kterou se upravuje rozpočet na straně příjmů o +49.400,- Kč a na straně výdajů o +155.021,-Kč.
 
Daňové příjmy                 291 tis Kč tj.        18% plánu
            Nedaňové příjmy             340 tis. Kč                        68%
            Přijaté transfery                 54 tis. Kč                        17%
 
            Výdaje                                           214 tis. Kč           11%
 
Zůstatek na běžném účtu ČNB              71 tis. Kč
Zůstatek na běžném účtu Č.S. a.s.    1.293 tis. Kč
Podúčet BÚ(vodní hospodářství)          100 tis. Kč
Zůstatek na termínovaném účtu          248 tis. Kč
Zůstatek na pokladně                          9.602,- Kč
 
Usnesení č. 145
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje inventurní zprávu za rok 2013 a schvaluje vyřazení majetku inv. č. 4 a 67
 
Hotovost v pokladně                                      0,- Kč
Zůstatek na bankovních účtech          1.307.838,40 Kč
Obec spravuje majetek v hodnotě     11.624.158,- Kč
.
 
 
Usnesení č. 146
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje smlouvu s městem Kdyně o obstarání pečovatelské služby na rok 2014.
 
Usnesení č. 147
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje dodatek č.1/2014 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti.
 
Usnesení č. 148
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Kdyňsko dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Zakládajícími členy svazku jsou: Město Kdyně, obce Běhařov, Brnířov, Dlažov, Hradiště, Chodská Lhota, Kout na Šumavě, Libkov, Loučim, Mezholezy, Mrákov, Němčice, Nová Ves, Pocinovice, Spáňov, Úboč, Úsilov, Všepadly, Zahořany, městys Koloveč, městys Všeruby. Dále schvaluje stanovy tohoto svazku.
 
 
 
 
Starostka:…………………………………
                                   Jana Dirriglová
 
 
 
Ověřovatelé:   ……………………………               ………………………………..
                                  Karel Halada                                     Milan Zimmermann
 
 
 
Úřední deska OÚ Loučim:                                        Elektronická úřední deska OÚ Loučim:
 
Vyvěšeno dne ……………………….                     Vyvěšeno dne: 14.03.2014
 
Sejmuto dne …………………………                     Sejmuto dne:   30.03.2014