Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 16.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 21.6.2013

27. 6. 2013

 

Usnesení z 16.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 21.6.2013
Usnesení č. 121

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program šestnáctého zasedání:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Kontrola plnění rozpočtu k 31.5.2013 a jeho úprava
4) Projednání závěrečného účtu za rok 2012 a účetní závěrky za rok 2012
5) Projednání zprávy o výsledku hospodaření za rok 2012
6) Projednání žádosti o příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené
7) Projednání pojistné smlouvy s Kooperativou
8) Informace OÚ
9) Diskuse
10) Usnesení, závěr

Usnesení č. 122

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření dodatku smlouvy o dílo uzavřené
s firmou Silnice Klatovy na opravu místní komunikace u budovy obecního úřadu.
 
Usnesení č. 123

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 31.5.2013 a zároveň
schvaluje rozpočtovou změnu č.4, kterou se mění rozpočet na straně příjmů o
147.000,- Kč a na straně výdajů o 185.000,- Kč
Daňové příjmy 737 tis Kč tj. 47% plánu
Nedaňové příjmy 203 tis. Kč 59%
Přijaté transfery 89 tis. Kč 73%
Výdaje 618 tis. Kč 32%
Zůstatek na běžném účtu 1.229 tis. Kč
Zůstatek na termínovaném účtu 247 tis. Kč
Zůstatek na pokladně 29.889,- Kč
 
Usnesení č. 124
 
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad.
 
Usnesení č. 125
 
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad.
 
Usnesení č. 126
 
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje zprávu o výsledku hospodaření za rok 2012.
 
Usnesení č. 127
 
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje přípěvek ve výši 1.000,- Kč Centru pro
zdravotně postižené v Domažlicích
 
Usnesení č. 128
 
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou
Kooperativa na pojištění obecního majetku.
 
Starostka:……… Jana Dirriglová
Ověřovatelé: ……Milan Zimmermann, Milan Jung
 
Elektronická úřední deska OÚ Loučim:
 
Sejmuto dne 27.6.2013
Sejmuto dne 16.7.2013

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář