Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 12.veřejného zasedání zastupitelstva obce

7. 12. 2012

Usnesení z 12.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 20.9.2012
Usnesení č. 83
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program dvanáctého zasedání:
 
1)               Zahájení
2)               Kontrola usnesení
3)               Kontrola plnění rozpočtu k 31.8.2012 a jeho úprava
4)               Projednání zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 459/26 v k.ú. Loučim o výměře 62m2 za část pozemku p.č. 459/32
5)               Projednání úvěru na dofinancování projektu místní komunikace – obytná zóna Loučim
6)               Zpráva finančního výboru o provedené kontrole za 2. čtvrtletí 2012
7)               Různé
8)               Diskuse
9)               Usnesení, závěr
Usnesení č. 84
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 21.5.2012 a zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č.5, kterou se mění rozpočet o +254.200,- Kč na straně příjmů a o +57.000,- na straně výdajů. Dále schvaluje rozpočtovou změnu č.6, kterou se mění rozpočet na straně výdajů o +760.000,- Kč.
 
Daňové příjmy                       1.385 tis Kč    tj.        76% plánu
            Nedaňové příjmy                    302 tis. Kč                79%
            Neinv. transfery ze SR              40 tis. Kč                67%
            Inv. transfer z KÚ                   250 tis. Kč              100%
            Kapitálové příjmy                  463 tis. Kč                86%
Výdaje                                               1.166 tis. Kč               63%
Zůstatek na běžném účtu                 1.286 tis. Kč
Zůstatek na termínovaném účtu       247 tis. Kč
Zůstatek na pokladně                        36.811,- Kč
Usnesení č. 85
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje vyvěšení záměru směnit část obecního pozemku p.č. 456/32 v k.ú. Loučim za pozemek p.č. 459/26, obojí o výměře 62m2.
Usnesení č. 86
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny na dofinancování projektu místní komunikace – obytná zóna Loučim. Úvěr bude ve výši 500.000,- Kč na 4 roky s pevnou úrokovou sazbou.
 
 
Starostka:…………………………………
                                   Jana Dirriglová
 
 
Ověřovatelé:   ……………………………               ………………………………..
                                      Josef Šváb                                       Milan Zimmermann
 
 
Úřední deska OÚ Loučim:                                        Elektronická úřední deska OÚ Loučim:
 
Vyvěšeno dne ……………………….                     Vyvěšeno dne ……………………….
 
Sejmuto dne …………………………                     Sejmuto dne …………………………

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář