Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce

28. 6. 2012

 

Usnesení z 11.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 21.6.2012
 
Usnesení č. 77
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program jedenáctého zasedání:
 
1)               Zahájení
2)               Kontrola usnesení
3)               Kontrola plnění rozpočtu k 31.5.2012 a jeho úprava
4)               Projednání závěrečného účtu
5)               Smlouva o poskytování regionálních knihovnických služeb
6)               Projednání záměru prodeje části pozemku č. 564 v k.ú. Loučim o výměře 2.336 m2
7)               Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na p.č. 410 v k.ú. Loučim
8)               Různé
9)               Diskuse
10)           Usnesení, závěr
 
Usnesení č. 78
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 21.5.2012 a zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č.2, kterou se mění rozpočet na straně příjmů o 16.000,- Kč
 
Daňové příjmy              660 tis Kč    tj.        48% plánu
            Nedaňové příjmy          217 tis. Kč               61%
            Přijaté transfery               25 tis. Kč              42%
 
            Výdaje                                        673 tis. Kč              37%
 
Zůstatek na běžném účtu                  604 tis. Kč
Zůstatek na termínovaném účtu       247 tis. Kč
Zůstatek na pokladně                            9.803,- Kč
 
Usnesení č. 79
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad
 
Usnesení č. 80
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s Městskou knihovnou Boženy Němcové Domažlice o poskytování regionálních služeb.
 
Usnesení č. 81
Zastupitelstvo obce Loučim ruší usnesení č. 53 z 24.11.2011 o prodeji části pozemku p.č. 564 v k.ú. Loučim o výměře 2.336m2.

Usnesení č. 82
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, na pozemek parcela zjednodušené evidence č.410 v k.ú. Loučim, který bude dotčen stavbou Loučim – veřejný vodovod.
 
Starostka:…………………………………
                                   Jana Dirriglová
 
Ověřovatelé:   ……………………………               ………………………………..
                                      Milan Jung                                         Karel Halada
 
                        Elektronická úřední deska OÚ Loučim:
 
Vyvěšeno dne 28. 6. 2012               
Sejmuto dne 15.7.2012                     

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář