Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce

5. 5. 2012

 

Usnesení z 10.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 27.4.2012
 
Usnesení č. 68

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program desátého zasedání:
 
1)                  Zahájení
2)                  Kontrola usnesení
3)                  Kontrola plnění rozpočtu k 31.3.2012 a jeho úprava
4)                  Zpráva finančního výboru o provedené kontrole za 1. čtvrtletí
5)                  Provozní a návštěvní řád dětského hřiště
6)                  Vyhodnocení nabídek na realizaci místní komunikace ke hřišti
7)                  Projednání návrhu smlouvy s firmou Silnice, Klatovy
8)                  Projednání smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o náhradě za omezení užívání nemovitosti
9)                  Projednání smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene
10)              Projednání členství obce Loučim v Euroregionu Šumava
11)              Projednání smlouvy o obstarání pečovatelské služby
12)              Projednání dohod na školní obslužnost
13)              Různé
14)              Diskuse
15)              Usnesení, závěr
Usnesení č. 69

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 21.3.2012 a zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č.1, kterou se mění rozpočet na straně příjmů o 164.800,- Kč a na straně výdajů o 113.596,- Kč.
 
Daňové příjmy    481 tis Kč     tj.         35% plánu
            Nedaňové příjmy            217 tis. Kč               61%
            Přijaté transfery                  15 tis. Kč              25%
 
            Výdaje                            394 tis. Kč              22%
 
Zůstatek na běžném účtu                     670 tis. Kč
Zůstatek na termínovaném účtu            246 tis. Kč
Zůstatek na pokladně                           14.221,- Kč
 
Usnesení č. 70

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje provozní a návštěvní řád dětského hřiště.
 
Usnesení č. 71
 
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s Plzeňským krajem na poskytnutí účelové dotace na projekt „V Loučimi konečně sjíždíme bezpečně“ (místní komunikace ke hřišti) ve výši 250.000,- Kč
 
Usnesení č. 72
 
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy na zhotovení místní komunikace ke hřišti s firmou Silnice Klatovy a.s.
 
Usnesení č. 73
 
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o náhradě za omezení užívání nemovitosti a dále uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene
 
Usnesení č. 74
 
Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí s členstvím obce v Euroregionu Šumava
 
Usnesení č. 75
 
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy o obstarání pečovatelské služby s městem Kdyně
 
Usnesení č. 76
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření dohod o úhradě neinvestičních nákladů ve školství s obcí Chodská Lhota, obcí Pocinovice a městem Kdyně.
 
 
 
Starostka:…………………………………
                                   Jana Dirriglová 
 
Ověřovatelé:    ……………………………               ………………………………..
                                      Milan Jung                                           Zdeněk Huspek 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 5. 5. 2012                   
 
Sejmuto dne: 20.5.2012                     

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář