Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinné informace

27. 12. 2010
Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona 
 č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
 
 
1. Název
 
Obec Loučim
 
2. Důvod a způsob založení
 
Obec Loučim vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního
zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
 
3. Organizační struktura
 
Samospráva:
zastupitelstvo 7 členů
 
Státní správa:
starostka:             Ing. Jana Dirriglová
místostarosta:      Richard Honka
účetní:                 Ing. Anna Gröslová
 
4. Kontaktní spojení
 
Obecní úřad Loučim
Loučim 2
345 06 Kdyně
 
Telefon:               379 798 100
E- mail:                obec.loucim@tiscali.cz
webové stránky:  www.loucim.cz
 
4.1 Kontaktní poštovní adresa
 
Obecní úřad Loučim
Loučim 2
345 06 Kdyně
 
 
4.2. Adresa úřadu pro
       osobní návštěvu
 
Obecní úřad Loučim
Loučim 2
345 06 Kdyně
tel. 379 798 100
 
4.3. Úřední hodiny
 
pondělí 15.00 – 18.00
čtvrtek 16.00 – 18.00
 
4.4. Telefonní čísla
 
Kancelář starostky:
tel.:     379 798 100
mobil: 725 098 852
 
4.5. Čísla faxu
 
Fax:                      379 798 100
 
4.6. Adresa webových stránek obce
 
www.looucim.cz
 
5. Bankovní spojení
 
Česká spořitelna č. účtu 762070339/0800
 
6. IČ obce

5726 24

6x. ID schránky: 

mq2bh2h

 
7. DČ
 
CZ 00572624
 
8. Dokumenty
 
 
8.1. Hlavní dokumenty
 
Vyhlášky a nařízení, zápisy a usnesení ze schůzí
 
8.2. Rozpočet

8.3. Statistické údaje

Podrobné statistické údaje
 
9.   Žádosti o informace
 
 
10. Příjem žádostí
 
11. Opravné prostředky
 
12. Formuláře
 
Formuláře  k dispozici na OÚ Loučim:
Žádost o vydání povolení ke kácení stromů
 
13. Popisy postupů – návody
pro řešení životních  situací
 
Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Loučim.
Veškeré návody jsou na portálu veřejné správy
zde!
 
14. Předpisy
 
 
14.1. Nejdůležitější  používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje zde!
 
14.2. Vydané právní předpisy
 
15. Úhrady za poskytování
      informací
 
Nejsou stanoveny
 
15.1. Sazebník úhrad za
poskytování informací
 
Není
 
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 
Není
 
16. Licenční smlouvy
 
 
16.1. Vzory licenčních smluv

Licenční smlouva - vzor
 
16.2. Výhradní licence
 
Nebyla poskytnuta
 
17. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.
 
Nevydává se
 
e-podatelna

není zatím zřízena