Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet na rok 2011

15. 1. 2011

Rozpočet  na rok 2011

Pol.   PŘÍJMY  
    daňové:  
1111     Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti        175.000
1112   Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ      30.000
1113     Daň z příjmů fyzických osob  z kapit. výnosů      15.000
1121   Daň z příjmů právnických osob    200.000
1122   Daň z příjmů právnických osob za obec      30.000
1211   DPH    430.000
1511   Daň z nemovitosti                                                             80.000
1341   Poplatek ze psů        2.200
1333   Poplatky za ukládání odpadu    330.000
1337   Poplatek na likvidaci kom. odpadu      40.000
       
    Celkem   daňové příjmy 1,332.200
   


 
   

Přijaté transfery

 
4112   Neinvestiční dotace z KR      79.800
       
    Celkem      79.800
       
    Nedaňové příjmy:  
Odv. Pol.    
1032 2111 Příjmy z poskyt. Služeb a výrobků les    160.000
2310 2111 Vodné      70.000
2321 2111 Stočné      10.000
3725 2324 Poplatek za likvidaci plastů      15.000
6310 2141 Úroky        3.000
3639 2141 Pronájem nemovitostí  a majetku        5.000
3632 2131 Pronájem hrobových míst      20.000
6171 2328 Ostatní příjmy        5.000
       
    Celkem nedaňové příjmy    288.000
    Celkem příjmy 1,700.000
       
    VÝDAJE  
Par. Pol.    
1031   Lesnictví - pěstební činnost      60.000
z toho 5021 Ostatní osobní výdaje      20.000
2212   Silnice      75.000
z toho 5021 Ostatní osobní výdaje      60.000
2219   Ostatní zálež. pozem. kom.      70.000
z toho 5021 Ostatní osobní výdaje      10.000
2221   Dopravní obslužnost        5.000
2310   Pitná voda    120.000
z toho 5021 Ostatní osobní výdaje      10.000
2221   Dopravní obslužnost        5.000
2310   Pitná voda    120.000
z toho 5021 Ostatní osobní výdaje      10.000
3111   Předškolní zařízení        4.000
3113   Základní školy      15.000
3317   První stupeň škol      16.000
3314 5021 Činnost knihovnictví        5.300
3319 5021 Odměna kronikáři        1.700
3319   Ostatní záležitosti kultury      20.000
3419   Příspěvek Sokolu        5.000
3421   Zájmová činnost dětí      20.000
3543   Pomoc zdravotně postiženým        1.000
3631   Veřejné osvětlení      45.000
z toho 5021 Ostatní osobní výdaje        8.000
3632   Pohřebnictví    100.000
3632   Sběr nebezpečného odpadu      15.000
3722   Sběr komunálního odpadu      85.000
3725   Likvidace odpadů – plast      15.000
3745   Péče o vzhled obce    110.000
z toho 5201 Ostatní osobní výdaje      30.000
4351   Pečovatelská služba        4.000
5512   Požární ochrana      15.000
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva    260.000
6112 5032 Zdravotní pojištění      25.000
6112 5173 Cestovné        6.000
6171   Činnost místní správy    521.000
z toho 5021 Ostatní osobní výdaje    110.000
z toho  6121 Budovy, haly, stavby    200.000
       
6310   Služby peněžní ústavů      10.000
6320   Pojištění majetku        6.000
6399   Daň z příjmů PO – obec      30.000
5364   Vratka volby      10.000
       
8124   Splátka úvěru schodiště      25.000
       
    Celkem 1,700.000
       
    Rozpočet přebytkový      25.000
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář