Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv dokumentů

 


Archiv dokumentů

(řazeno sestupně)

**********************************************

 

Seznam osob k Agendě nedostatečně určitě označených osob (pdf)

Vloženo dne:  16.2.2017
Sejmuto dne:  25.2.2023

________________________________________

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Vloženo dne:  16.2.2017 
Sejmuto dne:  10.10.2023

 

Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým – srpen 2017

Vloženo dne:  18.8.2017
Sejmuto dne:  24.8.2017

________________________________________ 

Orgány státní správy lesů

Vloženo dne:  18.8.2017
Sejmuto dne:  24.8.2017

________________________________________ 

Doporučená opatření v ochraně lesa

Vloženo dne:  18.8.2017
Sejmuto dne:  24.8.2017

________________________________________ 

Lesní ochranná služba (LOS)

Vloženo dne:  18.8.2017
Sejmuto dne:  24.8.2017

________________________________________ 

Veřejná vyhláška

Návrh aktualizace územního rozvoje Krajský úřad Plzeňského kraje (pdf)

Vloženo dne:  18.5.2017
Sejmuto dne:  18.7.2017

________________________________________

Mapa k vyhlášce (pdf)

 

Vloženo dne:  18.5.2017
Sejmuto dne:  18.7.2017

________________________________________

Usnesení č. 13 z veřejného zasedání zastupitelstva dne 31.5.2017

Vloženo dne:  8.6.2017
Sejmuto dne:  28.6.2017

________________________________________

O z n á m e n í
o lhůtě a místě převzetí lesních hospodářských osnov
 (pdf)

Vloženo dne:  15.6.2017
Sejmuto dne:  28.6.2017

________________________________________

 

Závěrečný účet za  DSO LAZCE

Vloženo dne:  12.6.2017
Sejmuto dne:  28.6.2017

________________________________________

 

Rozpočtové opatření 1 DSO Kdyňsko (pdf)

Vloženo dne:  11.5.2017
Sejmuto dne:  11.6.2017

________________________________________

Rozpočtové opatření 2  DSO Kdyňsko (pdf)

Vloženo dne:  11.5.2017
Sejmuto dne:  11.6.2017

 

Rzpočtové opatření 3 DSO Kdyňsko

Vloženo dne:  19.6.2017
Sejmuto dne:  19.7.2017

________________________________________

         Audit hospodaření ÚCS DSO odpadové hospodaření Lazce (pdf)   

Vloženo dne:  4.5.2017
Sejmuto dne:  25.5.2017

________________________________________

 

Střednědobý výhled DSO Kdyňsko na roky 2017-2019   (xlsx)

 

Vloženo dne:  18.5.2017
Sejmuto dne:  18.6.2017

________________________________________

Schválený rozpočet DSO Kdyňsko na rok 2017 (txt - WordPad)

Vloženo dne:  18.5.2017
Sejmuto dne:  18.6.2017

________________________________________

Návrh závěrečného účtu za rok 2016  DSO Kdyňsko

Vloženo dne:  22.5.2017
Sejmuto dne:  19.6.2017

________________________________________

 Pozvánka na setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko

Vloženo dne:  12.6.2017
Sejmuto dne:  19.6.2017

________________________________________

Oznámení o zahájení řízení o žádosti

Vloženo dne:  16.3.2017
Sejmuto dne:  10.4.2017

________________________________________

R O Z H O D N U T Í

ve věci vydání povolení stavby vodního díla „ČOV BIOX 4T pro RD na p.p.č. 459/38, Loučim“

Vloženo dne:  27.3.2017
Sejmuto dne:  27.4.2017

________________________________________

Výběrové řízení na prodej pozemku (pdf)

Vloženo dne:  27.3.2017
Sejmuto dne:  4.5.2017

________________________________________

DSO Kdyňsko - rozpočtové opatření 1 (pdf)

Vloženo dne:  6.4.2017
Sejmuto dne:  6.5.2017

________________________________________

DSO Kdyňsko - rozpočtové opatření 2 (pdf)

Vloženo dne:  6.4.2017
Sejmuto dne:  6.5.2017

________________________________________

DSO Kdyňsko - schválený rozpočet na rok 2017 docx

Vloženo dne:  6.4.2017
Sejmuto dne:  6.5.2017

________________________________________

DSO Kdyňsko - střednědobý výhled  na roky 2017 - 2019   xlsx

Vloženo dne:  6.4.2017
Sejmuto dne:  6.5.2017

________________________________________

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Vloženo dne:  16.2.2017
Sejmuto dne:  10.3.2017

________________________________________

Výzva odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeň (pdf)

Vloženo dne:  23.1.2017
Sejmuto dne: 10.2.2017

________________________________________

Pozvánka na setkání starostů

Vloženo dne:  16.10.2016
Sejmuto dne:    1.11.2016

________________________________________

Rozpočtový výhled DSO Kdyňsko na léta 2017 - 2019
 

Vloženo dne:  16.10.2016
Sejmuto dne:    1.11.2016

 

________________________________________

Komentář k návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko na rok 2017
a rozpočtového výhledu na roky 2019.pdf

Vloženo dne:  16.10.2016
Sejmuto dne:    1.11.2016

________________________________________

 

Vyhlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu

Vloženo dne:  13.10.2016
Sejmuto dne:  13.11.2016

________________________________________

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUČIM

Vloženo dne:  3.10.2016
Sejmuto dne:  4.11.2016

________________________________________

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví (pdf)


Vloženo dne:      8.9.2016
Sejmuto dne:  15.11.2016

Oznámení vlastníkům lesa o kůrovci - informační leták, poskytující stručné informace o broukovi k přečtení ve formátu pdf zde!

Vloženo dne:  2.4.2016
Sejmuto dne:  25.11.2016

________________________________________

Volby 2016

Informace o počtu a sídle volebních okrsků  (pdf)

Vloženo dne:  23.8.2016
Sejmuto dne:  23.9.2016

________________________________________

Stanovení minimálniho počtu členů okrskové volební komise (pdf)

Vloženo dne:  23.8.2016
Sejmuto dne:  23.9.2016

**********************************************

Obecní úřad Loučim zveřejňuje záměr prodat
část pozemku
ve vlastnictví obce Loučim

Vloženo dne:  15.8.2016
Sejmuto dne:  5.9.2016

**********************************************

Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko

Návrh závěrečného účtu za rok 2015

Vloženo dne: 17.5.2016
Sejmuto dne: 30.6.2016

**********************************************

Daň z nemovitých věcí - vyhláška (pdf)

Vloženo dne: 2.5.2016
Sejmuto dne: 2.6.2016

**********************************************

Komplexní pozemková úprava - rozhodnutí (pdf)

Vloženo dne: 25.4.2016
Sejmuto dne:  25.5.2016

**********************************************

Oznámení pořízení nového územního plánu obce Loučim   (pdf)

Vloženo dne: 11.4.2016
Sejmuto dne:  23.5.2016

**********************************************

Zdravotní ústav připravil akci -  Informativní rozbor pitné vody. Na leták se podívejte zde!

Vloženo dne:  2.4.2016
Sejmuto dne:  31.5.2016

**********************************************

Žádost o zahrnutí záměru do nového územního plánu (formulář ve formátu pdf)

Vloženo dne:  11.4.2016
Sejmuto dne:  23.5.2016

**********************************************

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loučim – oznámení o vystavení návrhukomplexních pozemkových úprav
a
pozvánka na závěrečné jednání (pdf)

Vloženo dne:  25.2.2016
Sejmuto dne:  27.3.2016

**********************************************

Stavební povolení - vrtaná studna (pdf)

Vloženo dne:  08.2.2016
Sejmuto dne:  24.2.2016

**********************************************

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Vloženo dne:  14.1.2016
Sejmuto dne:  17.2.2016

**********************************************

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE

Vloženo dne:  14.1.2016
Sejmuto dne:  17.2.2016

**********************************************

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY

Vloženo dne:  14.1.2016
Sejmuto dne:  17.2.2016

**********************************************

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE

Vloženo dne:  14.1.2016
Sejmuto dne:  17.2.2016

**********************************************

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a určení lhůty pro podání námitek

Vloženo dne:  14.1.2016
Sejmuto dne:  17.2.2016

**********************************************

Rozpočet na rok 2016

Vloženo dne:  14.1.2016
Sejmuto dne:  17.2.2016

**********************************************

Záměr pronájmu pozemku - pdf

Vloženo dne:  23.11.2015
Sejmuto dne:  09.12.2015

**********************************************

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) průvodní dopis (pdf)

Vloženo dne:  30.11.2015
Sejmuto dne:  30.12.2015

**********************************************

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) soupis osob (pdf)

Vloženo dne:  30.11.2015
Sejmuto dne:  30.12.2015

**********************************************

Komplexní pozemková úprava Loučim - oznámení o ustanovení opatrovníka (PDF)

Vloženo dne:  9.10.2014
Sejmuto dne:  30.09.2015

**********************************************

Seznam neznámých vlastníků včetně informací pro veřejnost a výzvy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

INFORMACE PRO VEŘEJNOST (pdf)

Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (pdf)

Vlastníci nemovitostí Loučim (pdf)

Vloženo dne:  10.9.2014
Sejmuto dne:  30.10.2015

**********************************************

 

**********************************************

 

**********************************************

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (pdf)

Vloženo dne:  20.07.2015
Sejmuto dne:  20.08.2015

**********************************************

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA JIHOZÁPAD – CZ03 (pdf)
 

Vloženo dne:  20.07.2015
Sejmuto dne:  20.08.2015

**********************************************

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality
ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 a výzva k uplatnění připomínek a námitek (pdf)

Vloženo dne:  20.07.2015
Sejmuto dne:  20.08.2015

**********************************************

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (pdf)

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí požáru

Vloženo dne:  06.08.2015
Sejmuto dne:  30.08.2015

**********************************************

Vodovod - II. etapa: informace pro majitele nemovitostí v dolní části obce.

Vloženo dne:  10.08.2015
Sejmuto dne:  30.08.2015

**********************************************

Oznámení o lhůtě a místě
pro převzetí lesních hospodářských osnov

Vloženo dne:  15.06.2015
Sejmuto dne:  30.06.2015

**********************************************

DSO Lazce - závěrečný účet za rok 2014

Vloženo dne:  08.06.2015
Sejmuto dne:  23.06.2015

**********************************************

Dobrovolný svazek obcí - návrh závěrečného účtu za rok 2014

Vloženo dne:  04.06.2015
Sejmuto dne:  20.06.2015

**********************************************

Veřejná vyhláška

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (pdf) povodí Labe

Vloženo dne:  03.04.2015
Sejmuto dne:  24.06.2015

**********************************************

 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Loučim.

**********************************************

Vyhláška - daň z nemovitosti

Vloženo dne:  04.05.2015
Sejmuto dne:  04.06.2015

**********************************************

Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK (pdf) povodí Labe

Vloženo dne:  03.04.2015
Sejmuto dne:  24.06.2015

Nařizení MěÚ Domažlice

Vloženo dne:  04.05.2015
Sejmuto dne:  20.05.2015

**********************************************

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PLZEŇSKÉHO KRAJE
tísňové linky 150 nebo 112


NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ O PÁLENÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU

Vloženo dne:  01.04.2015
Sejmuto dne:  30.04.2015

**********************************************

Obec Loučím zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním
zřízení) ve znění pozdějších předpisů
z á m ě r změnit nájemní smlouvu

Vloženo dne:  23.02.2015
Sejmuto dne:  12.03.2015

**********************************************

Oznámení o záměru prodat
část pozemku ve vlastnictví obce Loučim (pdf)

Vloženo dne:  19.02.2015
Sejmuto dne:  10.03.2015

**********************************************

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“  (pdf)

Vloženo dne:  5.1.2015
Sejmuto dne:  5.02.2015

**********************************************

Záměr prodat
část pozemku ve vlastnictví obce Loučim

Vloženo dne:  2.12.2014
Sejmuto dne:  18.12.2014

**********************************************

Územní rozhodnutí Aitex na eletropřípojku

Vloženo dne:  28.11.2014
Sejmuto dne:  15.12.2014

**********************************************

Územní řízení zahájení - firma Aitex strana 1
strana 2

Vloženo dne:  20.10.2014
Sejmuto dne:  30.10.2014

**********************************************

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Loučim (PDF)

Vloženo dne:  13.10.2014
Sejmuto dne:  30.10.2014

**********************************************

OZNÁMENí O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY (formát pdf)

Vloženo dne:  2.10.2014
Sejmuto dne:  12.11.2014

**********************************************

VYHLÁŠENí PLATNOSTI
obnoveného katastrálního operátu (formát pdf)

Vloženo dne:  2.10.2014
Sejmuto dne:  2.11.2014

**********************************************

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE
č. 1/2013
kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov zde!

Vyvěšeno dne 28.3.2013
Sejmuto dne  15.4.2013

**********************************************

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍIHO ROZHODNUTÍ
A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
(PDF)
 

Vyvěšeno 13.1.2012    
Sejmuto: 31.1.2012

**********************************************
 

Oznámení společnosti ČEZ

Odstranění větví a porostů
 

Vyvěšeno 3.10.2011    
Sejmuto:  4.11.2011

**********************************************
 

Záměr směnit a prodat pozemky

Vyvěšeno 8.8.2011    
Sejmuto: 23.8.2011

**********************************************
 

Záměr prodat pozemek panu Duloveczovi

Vyvěšeno 31.7.2011    
Sejmuto: 16.8.2011

 **********************************************
 

 

Pozvánka na schůzi OÚ 28.4.2011
 

Vyvěšeno 18.4.2011    
Sejmuto: 29.4.2011


                                                     **********************************************

 

 

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě
v katastrálním území Loučim a v navazujících částech sousedících katastrálních území.


Vyvěšeno 28.3.2011    
Sejmuto: 28.4.2011

**********************************************

 

R o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y (PDF)

Loučim - vodovod

Vyvěšeno 17.3.2011    
Sejmuto: 17.4.2011


                   **********************************************

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítací obvod
(PDF)

Sčítací komisař a čísla popisná a evidenční (PDF)
 

Vyvěšeno 4.3.2011    
Sejmuto: 4.4.2011


**********************************************

Vyhláška o povolení odlovu: (PDF)

mývala severního (Procyon lotor), psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides),
norka amerického (Mustela vison) a nutrie říční (Myocastor coypus).

 

Vyvěšeno 4.3.2011    
Sejmuto: 4.4.2011

**********************************************

Nařízení Státní veterinární správy (PDF)

o katarální horečce ovcí
 

Vyvěšeno 24.2.2011    
Sejmuto: 26.3.2011  **********************************************
  
V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  (PDF)

Oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě
v katastrálním území Libkov a v navazujících částech sousedících katastrálních území
.

 

Vyvěšeno 7.2.2011    
Sejmuto: 27.2.2011

 

**********************************************

 

Odpověď ministerstva zemědělství na odvolání plzeňských rybářů (PDF)

Vyvěšeno 1.2.2011    
Sejmuto: 20.2.2011


 **********************************************


R o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y (PDF)

Loučim - vodovod

 

 

Vyvěšeno 17.3.2011     Sejmuto: 17.4.2011


     **********************************************

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítací obvod
(PDF)

Sčítací komisař a čísla popisná a evidenční (PDF)
 

Vyvěšeno 4.3.2011     Sejmuto: 4.4.2011

**********************************************

Vyhláška o povolení odlovu: (PDF)

mývala severního (Procyon lotor), psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides),
norka amerického (Mustela vison) a nutrie říční (Myocastor coypus).

 

Vyvěšeno 4.3.2011     Sejmuto: 4.4.2011


**********************************************

Nařízení Státní veterinární správy (PDF)

o katarální horečce ovcí
 

 

Vyvěšeno 24.2.2011     Sejmuto: 26.3.2011


***************************************

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  (PDF)

Oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě
v katastrálním území Libkov a v navazujících částech sousedících katastrálních území
.Vyvěšeno 7.2.2011     Sejmuto: 27.2.2011

***************************************
 

Odpověď ministerstva zemědělství na odvolání plzeňských rybářů (PDF)

 

 

Vyvěšeno 1.2.2011     Sejmuto: 20.2.2011

***************************************

(formát pdf)

Rozhodnutí o umístění stavby

Loučim, par. č. 708/23 - k. NN
(dále jen "stavba") na pozemku parc. Č. 708/21, 708/23, 747/2, 748/1 v katastrálním území Loučim

 

Vyvěšeno: 16.1.2010      Sejmuto: 6.2.2011
 

 

**************************************

(formát pdf)

ZDRAVOTNÍ ZKOUŠKY

preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat.

 

Vyvěšeno: 6.1.2010      Sejmuto: 26.1.2011

*****************************************

 

(formát pdf)

Informace o placení daně z nemovitostí

na rok 2011

 Vyvěšeno: 27.12.2010      Sejmuto: 27.1.2011
 

*****************************************

 

 

(formát pdf)

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ve formátu pdf.

 

Vyvěšeno: 20.12.2010        Sejmuto: 10.1.2011

 

*****************************************

 

(formát pdf)

Oznámení (2x)

Žádost o doručení veřejnou vyhláškou a Oznámení o uložení písemnosti

Vyvěšeno: 8.9.2010            Sejmuto: 28.9.2010

 

 

*****************************************

(formát pdf)

Oznámení

Žádost o pronájem pozemku

Vyvěšeno: 5.9.2010            Sejmuto: 25.9.2010

*****************************************
 

Registrační listiny volby 2010

 

Vyvěšeno: 20.9.2010      Sejmuto: 17.10.2010

*****************************************

 

(formát pdf)

Veřejná vyhláška - oznámení o nařízení ústního jednání 

 
Vyvěšeno: 7.6.2010      Sejmuto:27.6.2010

 

*****************************************

                           

(formát pdf)  

Závěrečný účet za rok 2009
 

 

Vyvěšeno: 2.6.2010      Sejmuto: 22.6.2010

 

 

*****************************************

Volby do parlamentu ČR dne 29. a 30.5.2010


   Výsledek volebního okrsku Loučim
 

Vyvěšeno: 31.5.2010     Sejmuto: 21.5.2010

             *****************************************

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSČ Loučim za rok 2009
ze dne 27.5.2010
(pdf)

 

Vyvěšeno: 2.6.2010     Sejmuto: 22.6.2010

****************************************

(formát pdf)

 Rozpočet na rok 2010

Vyvěšeno: 13.3.2010      Sejmuto: 3.4.2010

             *****************************************

(formát pdf)

Nařízení č. 1/2010 Krajské veterinární správy k zamezení šíření varroázy včel.

****************************************
(formát pdf)

Obecně závazná vyhláška obce Loučim č. 1/2006 

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci.

****************************************
 

(formát pdf)

Nařízení obce Loučim č. 1/2004

Nařízení o zákazu spalování některých druhů tuhých paliv  
 

****************************************

(formát pdf)

Nařízení obce Loučim č. 10/2002

Nařízení o konkrétní výši koeficientu růstu nájemného K


****************************************


(formát pdf)
 

Obecně závazná vyhláška obce Loučim č. 3/2002

 Vyhláška o veřejném pohřebišti   
 

******

 

Příspěvky

Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místních poplatcích

7. 5. 2011

 

Záměr směnit a prodat pozemky

8. 8. 2011

 
Celý příspěvek | Rubrika: Archiv dokumentů | Komentářů: 0

zamer dulovecz

13. 9. 2011